یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱

چهارمین جلسه دبیرخانه همایش ملی کتاب سال بانوان

چهارمین جلسه دبیرخانه همایش ملی کتاب سال بانوان

جلسه-4-کتاب-همایش-سال

چهارمین جلسه دبیرخانه همایش ملی کتاب سال بانوان در تاریخ 20/8/1400 با حضور اعضاء دبیرخانه برگزار شد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری مطلب: