چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

دبیر اجرایی سومین همایش ملی کتاب سال بانوان منصوب شد

5dda185322570-500x333

آقای هادی برهانی به عنوان دبیر اجرایی سومین همایش ملی کتاب سال بانوان منصوب شد.

سرکار خانم دکتر زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا(س) در حکمی آقای هادی برهانی را به عنوان دبیر اجرایی سومین همایش ملی کتاب سال بانوان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم انتصاب آمده است: «ضمن‌ برنامه‌ ریزی‌ دقیق‌ در جهت‌ تسهیل‌ امور اجرایی‌ و ارتقای‌ وضعیت‌ دبیرخانه‌ همایش‌ در انجام‌ وظایف‌ محوله‌ و رفع‌ مشکلات‌ دوره‌ های‌ قبل‌، از جمله‌ اطلاع‌ رسانی‌ فراگیر و بموقع‌ از مرحله‌ فراخوان‌ تا اجلاسیه‌ پایانی‌، اصلاح‌ فرایندهای‌ اجرایی‌ با نگاه‌ صرفه‌ جویانه‌، پیشنهاد راهکارهای‌ عملیاتی‌ با هدف‌ مشارکت‌ حداکثری‌ پژوهشگران‌ جامعه‌ هدف‌، توسعه‌ تعاملات‌ دبیرخانه‌ با مراکز علمی‌ حوزوی‌ و غیر حوزوی‌ در سطح‌ ملی‌ و سایر امور محوله‌ دبیرخانه‌ مورد انتظار است»

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری مطلب: