چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جلسه کمیته علمی سومین همایش ملی کتاب سال بانوان برگزار شد.

2

جلسه کمیته علمی سومین همایش ملی کتاب سال بانوان برگزار و برگزیدگان نهایی مشخص شدند.

 جلسه کیمته علمی در روز یکشنبه 24 مهرماه 1401 برگزار شد و پس از بررسی نتایج ازریابی تفصیلی آثار، برگزیدگان سومین همایش ملی کتاب سال بانوان مشخص شدند.

 

1

2

3

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری مطلب: