چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

معاون پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها مطرح کرد:

1

خانم شاکری با اشاره به اینکه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بُعد بین المللی دارد، به چشم اندازهای همایش ملی «کتاب سال بانوان» و گسترش آن در عرصه بین المللی اشاره کرد.

سرکار خانم صدیقه شاکری در نشست خبری چهارمین همایش کتاب سال بانوان که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، عنوان کرد: همایش ملی «کتاب سال بانوان» می‌تواند راهی برای رفع نیازهای علمی بانوان در عرصه‌های مختلف در جامعه باشد.

معاون پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: یکی از چشم انداز‌های همایش ملی «کتاب سال بانوان» این است که در عرصه بین المللی گسترش پیدا کند.

شاکری افزود: با توجه به اینکه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بُعد بین المللی دارد و برخی آثار دریافتی بین المللی است، چشم انداز و برنامه ریزی ما این است که در افق ۱۴۱۵، همایش کتاب سال بانوان در عرصه بین الملل برگزار شود.

وی  تصریح کرد: با توجه به اینکه جامعه هدف همایش، بانوان مسلمان جهان هستند، تلاش بر این است که عرصه بین المللی این همایش گسترش پیدا کند و این همایش متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی با برگزاری نشست‌های مختلف و ارتباط با مجامع علمی گوناگون با تاکید بر نهاد مستحکم خانواده ارتقا یابد.

دبیر شورای سیاستگذاری همایش کتاب سال بانوان تأکید کرد: جامعه هدف این همایش، بانوان مسلمان هستند که در افق چشم انداز، بانوانی برخوردار از دانش پیشرفته و توانمند در تولید علم و آثار در عرصه زن و خانواده و فعال و مؤثر در جهان اسلام با تأکید بر تحکیم الگوی زنان موفق از صدر اسلام تا کنون خواهند بود.

شاکری اضافه کرد: نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امامین انقلاب از دیگر ویژگی‌های بانوان در این چشم انداز است.

وی بیان داشت: در افق چشم انداز می‌خواهیم بانوان مسلمان، الهام بخش باشند و تعامل سازنده و موثر با مجامع علمی در داخل کشور و خارج کشور داشته باشند.

 تصویر خبر

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری مطلب: