چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

درباره همایش

کتاب-8

دانش‌پژوهان و پژوهشگران، پدیدآورندگان جریان‌های فکری و فرهنگی جامعه به شمار می روند. نتایج تحقیقات آنها موجبات دگرگونی و پیشرفت در عرصه‌های گوناگون علم و فرهنگ را میسر می‌سازد. شناسایی پژوهشگران و نیز موضوعات مورد پژوهش علاوه بر ظرفیت شناسی پتانسیل موجود، برنامه‌ریزی در جهت آسیب‌شناسی آثار گذشته و ارتقای کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه‌های علمیه خواهران را در پی خواهد داشت.

همایش کتاب سال بانوان به منظور حمایت از فرایند تولید علم دینی، شناسایی و تجلیل از بانوان پژوهشگر و معرفی آثار پژوهشی برتر به ویژه در عرصه «زن و خانواده» برگزار می‌شود.

 الف) اهداف:

1- حمایت از آثار پژوهشی بانوان و آثار برتر پژوهشی در عرصه زن و خانواده

2- شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت توان پژوهشی بانوان و مراکز فعال در عرصه مطالعات زن و خانواده؛

3- زمینه سازی افزایش مشارکت پژوهشگران و واحدهای پژوهشی در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و ارتقای کمی و کیفی پژوهشهای دینی در حوزه های مختلف علوم اسلامی ـ انسانی به ویژه در عرصه زن و خانواده؛

4- گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و تولید علم در بین بانوان طلبه؛ هدایت پژوهش‌ها به سمت نیازهای علمی حوزه، جامعه و نظام اسلامی با تاکید بر عرصه زن و خانواده؛

5- افزایش نشاط علمی در بین بانوان دانش‌پژوه و مراکز علمی فعال در عرصه پژوهش‌های زن و خانواده.

ب) سیاست‌ها: 

1- توجه ویژه به آثار پژوهشی نیازمحور با تاکید بر مطالعات عرصه زن و خانواده؛

2- اهتمام به ترویج و ارتقای فرهنگ و اخلاق پژوهش و سنن علمی پژوهشی حوزوی؛

3- اهتمام به تقویت نظام نوآوری علمی؛

4- اهتمام به تقویت فرهنگ رقابت علمی سالم در میان بانوان پژوهشگر؛

5- تاکید بر ارتقای مستمر استانداردها و شاخص‌های علمی آثار؛

6- توجه ویژه به پژوهش و تولیدات علمی مورد نیاز عرصه بین‌الملل با اولویت جهان اسلام؛

7- اهتمام به شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان پژوهشی فعال در عرصه مطالعات زن و خانواده.

ج) محورهای همایش

1- آثار منتشر شده بانوان اعم از تالیف، ترجمه و تصحیح در عرصه علوم اسلامی ـ انسانی

2- رساله‌های سطح چهار بانوان طلبه و رساله‌های دکتری بانوان در عرصه علوم اسلامی ـ انسانی

3- آثار منتشر شده پژوهشگران (خانم و آقا) در عرصه زن و خانواده