چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اخبار و اطلاعیه ها

شورا سیاست گذاری

برگزاری دومین همایش ملی کتاب سال بانوان جامعه الزهرا(سلام الله علیها) در سال جاری

آثار دریافتی به دومین همایش ملی کتاب سال بانوان بیش از 250 عنوان اثر به دبیرخانه همایش ملی کتاب سال بانوان ارسال شده است که از این تعداد، حدود 100 عنوان اثر در مرحله ارزیابی تفصیلی پذیرفته شدند....