سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تمام مطالب

0

ورود عالمانه و دانشمندانه بانوان در حیطه مطالعات زنان و جنسیت

مستقیمی با بیان اینکه ورود عالمانه و دانشمندانه بانوان به حیطه مطالعات زنان و جنسیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: در این عرصه، موضوعات بسیاری روز زمین مانده و بانوان پژوهشگر می‌توانند ورود کنند....